Historie

Jan Blažej Santini-Aichel byl geniální architekt a stavitel, který proslul svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika a jehož mystické stavby, jako je například poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, ještě dnes berou návštěvníkům dech.

Narodil se v roce 1677 do rodiny pražských kameníků a od narození se potýkal s tělesným postižením. Byl částečně chromý, při chůzi kulhal a možná měl i hrb. Podle rodinné tradice se měl stát kamenickým mistrem. Kamenictví bylo však fyzicky velmi náročné povolání, a tak jeho otec rozhodl, že bude lepší, když se vyučí malířem a pozná základy stavitelství. Nemýlil se!

Po studiích v Praze se Jan Blažej vydal na cestu po Evropě a okolo roku 1700 začal navrhovat své první stavby. Už jako mladý architekt dokázal pochopit, co si duchovní vůdci pro své kláštery přejí. Santini-Aichel byl navíc velmi vzdělaný, rozuměl deskriptivní geometrii a vynikal mimořádnou představivostí, která byla nezbytná k vytvoření jeho nesmírně komplikovaných budov. Složité půdorysy také naznačují, že musel být vzdělaný v oborech, které bychom dnes nazvali esoterickými. Ve svých návrzích využíval esoterickou metodu kabaly, kterou můžeme shrnout jako přenos starozákonních pravd pomocí numerických a geometrických symbolů. Ještě dnes se odborníci a badatelé dohadují, co za šifry nebo poselství Santini-Aichel do svých skvostů ukryl. Proto se také mluví o jakémsi „Santiniho jazyku“, kterým k nám ze svých staveb neustále promlouvá.

Jan Blažej Santini-Aichel během své nepříliš dlouhé kariéry dokončil více než stovku projektů, z toho 60 je považováno za stavby nadprůměrné kvality a asi deset z nich představuje vrchol evropské architektury své doby. Pracoval neuvěřitelně tvrdě, nejen na církevních stavbách, navrhl například také dva hostince u Žďáru nad Sázavou. Dohlížel na práci na každém staveništi, protože jako architekt byl odpovědný za uskutečnění svých plánů.

Santini-Aichel rozhodně patří mezi osobnosti, které překročily horizont své doby, a můžeme bez nadsázky říci, že díky své originalitě vtiskl neopakovatelný ráz nejen mnoha velkolepým a významným stavbám, ale i drobným kaplím a kostelíkům, a tím potažmo celé české krajině. 

Roku 1996 byl jménem Santini-Aichel pojmenován asteroid objevený českými astronomy, manželi Janou a Milošem Tichými.

Pokud Vás příběh zaujal, můžeme vřele doporučit úžasnou knihu Santiniho jazyk od známého českého spisovatele Miloše Urbana.